Gıda israfını önleyecek kritik buluşma

106

Türkiye’de gıda israfının azaltılması için savunuculuk, farkındalık ve kapasite geliştirme faaliyetleri yürüten Gıda Kurtarma Derneği (GKTD), Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı tarafından, AB desteği ile yürütülen Sivil Toplum Destek Programının İkinci Dönemi kapsamında “Türkiye’de Gıda Atığını Önleme ve Azaltımı İçin GKTD Kapasite Artırımı” adlı bir proje sürdürüyor.

 “Gıdanı Kurtar” sloganıyla başlatılan proje, gıda israfının önlenmesine katkı sağlayacak tüm sektörleri buluşturuyor.

İstanbul’da gerçekleştirilen, kamu, özel ve sivil toplum sektöründen üst düzey katılımın gerçekleştiği çalıştayda, Türkiye’deki gıda israfı meselesi tüm yönleriyle ele alındı.

“Gıdanı Kurtar Projesi”ni hedefi, gıda ve gıda bankacılığı alanında çalışma gerçekleştiren STK’larda kapasite oluşturmak, iletişim ve savunuculuk becerilerini artırmak, katılımcı karar alma süreçlerinde merkezi hükümet ve diğer ilgili kamu kurumlarıyla daha iyi ortaklıklar kurmalarını sağlamak, gıda sektörünün ve hizmet sektörünün gıda atıklarını azaltma ve önlemeye dayalı ihtiyaçlarını tanımlamak, gıda kaynaklı ekonomik kayıplarını en az seviyeye indirmek konusunda katkı sağlamak.

Projede, gıda kaybını ve israfını azaltmaya yönelik bir “savunuculuk stratejisi” ve “Savunuculuk Rehberi”nin geliştirilmesi, gıda bağışına ilişkin yönetmeliklerde “boşluk analizi” yapılarak, “mevzuat değerlendirme önerileri”nin oluşturulması, HORECA’larda “endüstriyel simbiyosis olanakları”nın irdelenmesi ve döngüsel ekonomi çıktılarının oluşturulması ile kilit paydaşları bir araya getiren bir network ağının kurulması çalışmaları yürütülüyor.

Gıda Kurtarma Derneği’nin düzenlediği İstanbul çalıştayı, gıda israfının önlenmesinde iyi örnek veren olan özel sektör kuruluşlarının sunumlarıyla sürdü.

Gıda israfının tüm yönleriyle ele alındığı ve bütün sektörlerin temsiliyle gerçekleşen Gıdanı Koru İstanbul Çalıştayı, israfın önlenmesinde ulusal savunuculuk eyleminin gerçekleşmesine öncülük edebilecek içerik ve katılımlı bir buluşma olarak gerçekleşti.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

fuck videos hidden spy cameras in public solarium. free xxx porn xxx blondie in pantyhose hot fingering and toying.