2020 yılındaki vergilerde değişiklik

47

Dijital hizmet vergisinden, konaklama vergisine, değerli konut vergisinden sporcuların ücretlerine kadar birçok konuda yenilik ve değişiklikler getiren ve “torba kanun” tanımını hak eden 7194 Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun resmi gazetede yayımlandı. Özmen Mali müşavirlik, bu konudaki tüm düzenleme ve yürürlük tarihlerini bir e-kitapçıkta bir araya getirdi.

Yasanın 1 ile 7’nci maddeleri ile Türkiye’de dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmetleri, içerik satışları (oyun, müzik, video, uygulama içi satışlar, vb.) sosyal medya sitelerinde verilen ücretli hizmetler, mal ve hizmet satışında aracılık yapan “web” sitelerinde sunulan aracılık hizmetlerinden elde edilen hasılat üzerinden vergi alınmasını temin etmek amacıyla “dijital hizmet vergisi” adıyla yeni bir vergi ihdas edilmektedir.

Söz konusu düzenlemeye göre, dijital ortamda, dijital hizmet sağlayıcıları tarafından

Türkiye’de sunulan aracılık da dahil olmak üzere dijital hizmetlerden elde edilen hasılata

yüzde 7,5 oranında Dijital Hizmet Vergisi uygulanacak.

Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetler (yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ve havuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanımı gibi) konaklama vergisine tabidir. Geceleme hizmetinin; sağlıklı yaşam tesisleri, eğlence merkezleri gibi tesislerin bünyesinde sunulması, vergilendirmeye etki etmez. Konaklama vergisinin oranı yüzde 2.

Gelir vergisi tarifesinin değiştirilmesi ile ilgili Kanunun 17’inci maddesiyle 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 103’üncü maddesinde yapılan değişiklik ile gelir vergisi tarifesine yeni bir dilim ve yüzde 40 oranı eklenmiştir. Buna göre mevcut tarifenin ilk dört dilimi suretiyle 500 bin TL’ye kadar gelir elde eden grupların vergi yüklerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır; ancak 500 bin TL ve üzeri gelir elde edenler yüzde 40 oranında gelir vergisine tabi olacak.

Uzman Mali Müşavir Evren Özmen, “Bu Kanunun 15’inci maddesiyle, Gelir Vergisi Kanununun 86’ncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin (b) alt bendinde yapılan değişiklik ile gelir vergisi tarifesinin 4 üncü gelir diliminde yer alan tutarın (500 Bin TL) üzerinde ücret elde edenlerin beyanname vermesine imkan sağlanmıştır” açıklamasını yaparken, bilgilendirici diğer noktaları yayınladığı e-kitapçıkta paylaşıyor.

Kanunun 13’üncü ve 14’üncü maddeleriyle, Gelir Vergisi Kanununun 40’ıncı ve 68’inci maddelerinde yapılan değişiklikler ile işletmelerin kiraladıkları veya iktisap ettikleri binek otomobillerin giderlerinin vergi matrahının tespitinde indiriminde kısıtlamalara gidilmiştir. Kitapçıkta yer alan diğer önemli konu ise, bu başlık altında, yapılan düzenlemeyle, çalışanlara, toplu olarak işyerlerine gidip gelmelerini sağlamak maksadıyla işverenler tarafından yapılan taşıma giderleri haricinde; toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçları temin edilerek verilecek olan 10 TL’ye kadar taşıma bedeli de gelir vergisinden istisna edildi.

Kambiyo İşlemlerinde BSMB Oranının Artırılması’yla ilgili Kanunun 8’inci maddesi, Gider Vergileri Kanununun 33’üncü maddesinde yapılan değişiklik ile kambiyo işlemlerinde banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) oranı binde 1’den binde 2’ye çıkartılmış, ayrıca bu oranı 10 katına kadar artırma konusunda Cumhurbaşkanına yetki verildi.

Bu Kanununun 30’uncu ve 37’inci maddeleriyle, Emlak Vergisi Kanununa eklenen 42’nci ve 49’uncu maddelerle, “Değer Konut Vergisi” ihdas edilmiştir. Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri;

•          5.000.000 TL ile 7.500.000 TL arasında olanlar (Binde 3),

•          7.500.001 TL ile 10.000.000 TL arasında olanlar (Binde 6),

•          10.000.001 TL’yi aşanlar (Binde 10) oranında vergilendirilecektir.

7 Aralık 2019’da yürürlüğe giren Kanunla, her yıl hesaplanacak olan vergi, ilgili yılın Şubat ve Ağustos aylarının sonuna kadar ödenecek.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

fuck videos hidden spy cameras in public solarium. free xxx porn xxx blondie in pantyhose hot fingering and toying.